Aurrekontua

Hona hemen, Inguralderen jarduketa-eremu bakoitzaren 2017ko hasierako aurrekontua banakaturik, sarrera eta gastuen arabera:

DIRU-SARRERAK

TASAK ETA PREZIOAK 111.700,00€
ADMINISTRAZIO ZENTRALA 0€
EUSKO JAURLARITZA 191.500,00€
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 75.000,00€
BARAKALDOKO UDALA 2.437.700,00€
EUROPAKO GIZARTE FUNTSA 0€
GAINERAKOAK 16.000,00€
  2.831.900,00€

GASTUAK

ENPLEGUA 607.975,60€
ENPRESEN SORKUNTZA 415.529,70€
ENPRESAK ETA MERKATARITZA 542.071,57€
PROIEKTU ESTRATEGIKOAK 72.648,71€
KUDEAKETA ETA GARAPENA 1.193.674,42€
  2.831.900,00€

Gastuen kapituluaren banakapena:

Pertsonal gastuak 2.319.823,73€
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 331.376,27€
Transferentzia arruntak 165.700,00€

Udalei

1.700,00€

Beste enpresa batzuei

8.000,00€

Elkarteentzako diru-laguntza atalari

156.000,00€

Eragiketa arruntak

2.816.900,00€
Finantza-aktiboak 15.000,00€

Kapital eragiketak

15.000,00€
  2.831.900,00€

 

 

Agencia de Colocación Autorizada con el nº 1600000092

SUBIR