Kontratu txikiak

Kontratu txikien zenbatekoa ezin da 50.000 euro baino handiagoa izan (BEZ kanpo) obrako kontratuak badira, eta horniketa- edo zerbitzu-kontratuetan, berriz, zenbatekoa ezin da 18.000 euro baino handiagoa izan (BEZ kanpo). Horrela adierazten du 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak, azaroaren 14koak, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duenak, bere 111. eta 138. Artikuluetan.

Jarraian, Inguraldek kudeatutako kontratu txikien zerrenda aurkezten dugu:

SUBIR