Barakaldo zifratan

Behatokiak unean-uneko gaurkotasun sozioekonomikoaren berri ematen digu. Horretarako, bi tresna erabiltzen ditu: batetik, kategoriaka taldekatutako adierazle multzoa, eta bestetik, zenbait txosten-bilduma.

Lurraldea eta demografia - 37 adierazle -

Adierazleak Iturria Baloreak Argitalpenaren
data
Baloreak Argitalpenaren
data
Biztanleen guztizkoa Barakaldoko udala 101.739 2020/01 101.636 2021/01
      Emakumeak Barakaldoko udala 52.657 2020/01 52.625 2021/01
      Gizonak Barakaldoko udala 49.082 2020/01 49.011 2021/01
Biztanleriaren dentsitatea (bizt./km2) Eustat
(Euskal Estatistika Erakundea)
3.403,37 2016 3.922,2 2018
Biztanleriaren urtetik urterako aldaketa (%) INE 0,28 2017 0,12 2018
Dependentzia indizea
((bizt. < 15 + bizt. > 64) / bizt. 15etik 64ra) x 100
INE 55,46 2017 56,13 2018
Zahartze indizea
(bizt. > 64 / bizt. guztira) x 100
INE 22,37 2017 22,62 2018
Gainzahartze indizea
(bizt. 75 edo gehiago / bizt. 65 edo gehiago) x 100
INE 53,94 2015 53,43 2016
Amatasun indizea
(bizt. 0tik 4ra / emakumeak 15tik 49ra) x 100
INE 21,09 2017 20,18 2018
Ordezkapen indizea
(bizt. 20tik 29ra / bizt. 55tik 64ra) x 100
INE 57,10 2017 56,72 2018
Haurtzaro indizea
(bizt. 0tik 14ra / bizt. guztira) x 100
INE 13,31 2017 13,33 2018
14 urtetik beherakoak INE     13.132 2016
60 urtetik gorakoak INE     28.349 2016
65 urte eta gehiago duen biztanleriaren ehunekoa % INE     22,29 2016
Batez besteko adina INE     45,57 2016
Jaiotzak INE 831 2016 807 2017
Jaiotza tasa gordina
(‰ biztanle)
INE 8,30 2016 8,06 2017
Ugalkortasun tasa orokorra
(Jaiotakoak / Emakumeak 15tik 49ra) (‰ biztanle)
INE 38,41 2016 37,74 2017
Heriotzak INE 1.103 2016 1.135 2017
Heriotza tasa gordina
(‰ biztanle)
INE 11,02 2016 11,33 2017
Hazkunde begetatiboa INE -272 2016 -328 2017
Ezkonduak INE 364 2016 348 2017
Ezkontza tasa gordina
(‰ biztanle)
INE 3,64 2016 3,47 2017
Immigrazioa (EAEtik kanpo) Eustat 1.483 2015 1.869 2016
Emigrazioa (EAEtik kanpo) Eustat 1.673 2015 1.453 2016
Kanpo migrazio saldoa Eustat -190 2015 416 2016
Barne migrazio saldoa Eustat 10 2015 240 2016
Atzerrian jaiotako biztanleriaren ehunekoa % INE 6,21 2017 6,67 2018
Atzerrian jaiotako biztanleria INE 6.234 2017 6.695 2018
     Emakumeak INE 3.148 2017 3.423 2018
     Gizonak INE 3.086 2017 3.272 2018
Oinarrizko ikasketak edo beheragokoak dituen biztanleria Eustat     47.515 2016
Ikasketa profesionalak dituen biztanleria Eustat     16.453 2016
Bigarren mailako ikasketak dituen biztanleria Eustat     17.715 2016
Goi eta erdi-goi mailako ikasketak dituen biztanleria Eustat     5.641+11.079
16.720
2016
Biztanleria euskalduna 2 urte edo gehiago dutenak Eustat 17.679 2011 24.307 2016

 

Lan merkatua - 16 adierazle

Adierazleak Iturria Baloreak Argitalpenaren
data
Baloreak Argitalpenaren
data
Kontratuak Lanbide
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
2.267 2020/01 1.844 2021/01
     Emakumeak Lanbide 1.417 2020/01 1.162 2021/01
     Gizonak Lanbide 850 2020/01 682 2021/01
Kontratuen hileko hazkundea Lanbide % -25,3 2020/01 % 1,26 2021/01
Kontratuen urteko hazkundea Lanbide % -7,39 2020/01 % -18,66 2021/01
Pertsona langabetuak Lanbide 6.451 2020/01 7.013 2021/01
     Emakumeak Lanbide 3.549 2020/01 3.823 2021/01
     Gizonak Lanbide 2.902 2020/01

3.190

2021/01
Langabezia-tasa Lanbide % 13,35 2020/01 % 14,51 2021/01
     Emakumezkoen langabezia-tasa Lanbide % 15,10 2020/01 % 16,27 2021/01
     Gizonezkoen langabezia-tasa Lanbide % 11,68 2020/01 % 12,84 2021/01
Erregistratutako langabeziaren hileko hazkundea Lanbide % 5,10 2020/01 % 1,65 2021/01
Erregistratutako langabeziaren urteko hazkundea Lanbide % -2,88 2020/01 % 8,71 2021/01
16 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren gaineko langabetuen proportzioa Lanbide % 10,13 2020/01 % 10,96 2021/01
Afiliatuak Seguridad Social 30.073 2020/01 30.454 2021/01
16 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren gaineko landuen proportzioa INE
(Espainiako Estatitika Institutua)
% 47,22 2020/01 % 47,59 2021/01

 

Hirigintza eta etxebizitza - 57 adierazle

Adierazleak Iturria Baloreak Argitalpenaren
data
Baloreak Argitalpenaren
data
Udalerriko azalera (Ha) Eustat
(Euskal Estatistika Erakundea)
    2.500 2018
Kalifikazio globala;
Bizitegi azalera (Ha)
Udalplan
(Informazio geografikoaren sistema eta lurralde-datuen bankua)
396
% 15,86
2014 396,45
% 15,86
2018
Jarduera ekonomikoen azalera (Ha) Udalplan 198
% 7,91
2014 194,65
% 7,77
2018
Sistema Orokorren azalera (Ha) Udalplan 278
% 11,13
2014 281,59
% 11,23
2018
Urbanizaezina denaren azalera (Ha) Udalplan 1.627
% 65,10
2014 1.627,31
% 65,10
2018
KONTSOLIDATUTAKO ETXEBIZITZA HIRI LURZORUA
Bizitegi lurzoruaren azalera (Ha) Udalplan 396,45 2017 338,5 2018
Gaur egungo etxebizitza kopurua Udalplan 47.676 2017 47.445 2018
Egiteko dauden etxebizitza libre kopurua Udalplan 4.180 2017 372 2018
Egiteko dauden BOE etxebizitzak Udalplan 823 2017 127 2018
Tasatutako etxebizitzak Udalplan 0 2017 0 2018
Guztirako etxebizitzen kopurua Udalplan 51.856 2017 51.864 2018
Egiteko dagoen eraikigarritasuna (mila m2 s) Udalplan 444,7 2017 530,22 2018
Baimendutako etxebizitza berrien lizentziak Udalplan     134 2017
JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA
Kontsolidatutako azalera (Ha) Udalplan 194,65 2017 192,26 2018
     Okupatutako azalera (Ha) Udalplan 180,44 2017 179,55 2018
     Hutsik dagoen azalera (Ha) Udalplan 14,21 2017 12,71 2018
Egiteko dagoen eraikigarritasuna (mila m2 s) Udalplan 63,9 2017 57,19 2018
SISTEMA OROKORRETARAKO LURZORUA
Sistema orokorren guztirako azalera (Ha) Udalplan 281,59 2017 281,59 2018
     Ekipamenduak (Ha) Udalplan     37,35 2018
     Espazio libreak (Ha) Udalplan     131,19 2018
     Bideak (Ha) Udalplan     41,28 2018
     Trenbidea (Ha) Udalplan     2,69 2018
     Oinarrizko azpiegiturak (Ha) Udalplan     20,31 2018
     Ibaiaren ibilgua (Ha) Udalplan     48,77 2018
Urbanizaezina den lurzoruaren guztirako azalera Udalplan 1.627,31 2017 1627,31 2018
     Babes berezia (Ha) Udalplan     43,15 2018
     Ingurumen hobekuntza (Ha) Udalplan     465,86 2018
     Basogintza (Ha) Udalplan     815,17 2018
     Nekazal eta Landazabala (Ha) Udalplan     146,24 2018
     Azaleko uren babesa (Ha) Udalplan     124,25 2018
     Zehaztu gabeko erabilerak (Ha) Udalplan     32,64 2018
Eraikinak guztira INE
(Espainiako Estatitika Institutua)
    3.673 2001
Egoera onean dauden eraikinak INE     2.802 2001
Egoera eskasean dauden eraikinak INE     434 2001
Egoera txarrean dauden eraikinak INE     151 2001
Aurri egoeran dauden eraikinak INE     77 2001
Igogailurik gabe 2 solairu edo gehiagoko etxebizitza eraikinak (%) Udalmap     76,37 2001
Ekipamenduak eta eraikin irisgarriak (%) Udalmap 7,86 2005 41,67 2009
Hutsik dauden familia etxebizitzak Udalmap 7,27 2001 8,28 2011
Bizitegi lurzoruan etxebizitza dentsitatea (Etxebizitzak/Ha) Udalmap 109,37 2004 121,39 2017
50 urte baino gehiagoko antzinatasuna duten familia etxebizitzak (%) Udalmap 12,09 2001 36,54 2016
Familia etxebizitzen batezbesteko atzinatasuna (%) Udalmap 37,93 2001 55 2016
Familia etxebizitzen batezbesteko azalera (m2) Udalmap 71,16 2001 74,20 2016
Etxebiden jasota dauden etxebizitza eskaerak (biztanleak ‰) Udalplan 29,34 2005 43,67 2017
Etxeak guztira INE 34.216 2001 41.985 2011
Etxeak alokairuan INE     1.411 2001
LOKALAK
Lokalak guztira INE     6.286 2001
     Lokal aktiboak INE     3.654 2001
     Lokal ez aktiboak INE     2.632 2001
Lokal aktiboak: Osasun ekipamenduak (anbulatorioak, ospitaleak) INE     27 2001
Lokal aktiboak: Hezkuntza ekipamenduak (eskolak, haurtzaindegiak) INE     78 2001
Lokal aktiboak: Gizarte ongizatearen ekipamenduak (zaharren egoitza, eguneko zentroa) INE     57 2001
Lokal aktiboak: Kirol edo kultura ekipamenduak (antzerkia, zinea) INE     44 2001
Lokal aktiboak: Merkataritza lokalak INE     1.472 2001
Lokal aktiboak: Bulegoak INE     1.813 2001
Lokal aktiboak: Industria lokala INE     162 2001
Lokal aktiboak: Nekazaritza lokala INE     1 2001

 

Jarduera ekonomikoa - 14 adierazle -

Adierazleak Iturria Baloreak Argitalpenaren
data
Baloreak Argitalpenaren
data
Establezimendu guztiak Eustat (Euskal Estatistika Erakundea)
JEGID (Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda)
6.027 2017 6.001 2018
Establezimenduek sortutako enplegua Eustat - JEGID 29.599 2017 29.782 2018
Mikroenpresek sortutako enpleguaren % Eustat - JEGID 35 2017 --- 2018
Establezimenduen batez besteko tamaina (langileak) Eustat - JEGID 4,91 2017 4,96 2018
JARDUERAREN ARABERAKO ESTABLEZIMENDUAK
Industria eta energia Eustat 197 2017 187 2018
Eraikuntza Eustat 979 2017 999 2018
Merkataritza, garraioa eta ostalaritza Eustat 2.633 2017 2.589 2018
Informazioa eta komunikazioak Eustat 121 2017 122 2018
Finantza jarduerak eta aseguruak Eustat 165 2017 160 2018
Higiezinen jarduerak Eustat 96 2017 101 2018
Jarduera profesionalak Eustat 759 2017 750 2018
Administrazio publikoa, hezkuntza eta osasuna Eustat 523 2017 540 2018
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza Eustat 21 2017 23 2018
Bestelako zerbitzu-jarduerak Eustat 533 2017 530 2018

 

Asieerazleak genero ikuspegitik

Biztanleria
Adierazleak Iturria Balioak Argitalpenaren
data
Balioak Argitalpenaren
data
Biztanleria guztira Barakaldoko Udala

100.881

Urtarrila 2019

101.739

Urtarrila 2020

     Emakumeak

52.200

52.657

     Gizonak 48.681 49.082
Atzerrian jaiotako biztanleria INE (Espainiako Estatistika Institutua) 6.695 2018 7.330 2019
     Emakumeak 3.423 3.828
     Gizonak 3.272 3.502
Lan-Merkatua
Langabetuak LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
6.642 Urtarrila 2019 6.451 Urtarrila 2020
     Emakumeak 3.729 3.549
     Gizonak 2.913 2.902
Jatorria: Estatukoa 5.757 Urtarrila 2019 5.570 Urtarrila 2020
     Emakumeak 3.254 3.050
     Gizonak 2.503 2.520
Jatorria: Atzerritarra 885 881
     Emakumeak 475 499
     Gizonak 410 382
Adin-tartea: <20 LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
98 Urtarrila 2019 117 Urtarrila 2020
     Emakumeak 42 60
     Gizonak 56 57
Adin-tartea: 20tik 24ra 283 318
     Emakumeak 149 165
     Gizonak 134 153
Adin-tartea: 25etik 29ra 519 500
     Emakumeak 274 267
     Gizonak 245 233
Adin-tartea: 30tik 34ra 587 615
     Emakumeak 365 344
     Gizonak 222 271
Adin-tartea: 35etik 39ra 837 765
     Emakumeak 510 439
     Gizonak 327 326
Adin-tartea: 40tik 44ra 934 872
     Emakumeak 544 480
     Gizonak 390 392
Adin-tartea: 45etik 49ra 852 812
     Emakumeak 496 476
     Gizonak 356 336
Adin-tartea: 50tik 54ra 823 795
     Emakumeak 422 429
     Gizonak 401 366
Adin-tartea: 54tik 59ra 961 927
     Emakumeak 484 464
     Gizonak 477 463
Adin-tartea: >59 748 730
     Emakumeak 443 425
     Gizonak 305 305
Sektorea: Lehen sektorea LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
92 Urtarrila 2019 83 Urtarrila 2020
     Emakumeak 30 27
     Gizonak 62 56
Sektorea: Eraikuntza 739 702
     Emakumeak 80 82
     Gizonak 659 620
Sektorea: Industria 581 568
     Emakumeak 173 160
     Gizonak 408 408
Sektorea: Zerbitzuak 4.505 4.390
     Emakumeak 2.953 2.807
     Gizonak 1.552 1.583
Sektorea: Aurreko lanik gabe 725 708
     Emakumeak 493 473
     Gizonak 232 235
Eskatutako lanbidea: Exekutiboak LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
79 Urtarrila 2019 78 Urtarrila 2020
     Emakumeak 30 31
     Gizonak 49 47
Eskatutako lanbidea: Teknikariak eta Zientzialariak 864 811
     Emakumeak 539 484
     Gizonak 325 327
Eskatutako lanbidea: Laguntzako teknikariak 1.458 1.498
     Emakumeak 739 722
     Gizonak 719 776
Eskatutako lanbidea: Administrazioko Lanpostuak 1.332 1.284
     Emakumeak 985 922
     Gizonak 347 362
Eskatutako lanbidea: Beste kualifikazio zerbitzuak 4.156 3.981
     Emakumeak 2.918 2.783
     Gizonak 1.238 1.198
Eskatutako lanbidea: Nekazaritza eta arrantza 493 446
     Emakumeak 115 95
     Gizonak 378 351
Eskatutako lanbidea: Industria kualifikatuak 2.015 1.912
     Emakumeak 324 293
     Gizonak 1.691 1.619
Eskatutako lanbidea: Makineriako langilea 1.135 1.094
     Emakumeak 177 169
     Gizonak 958 925
Eskatutako lanbidea: Ez kualifikatuak 4.101 3.950
     Emakumeak 2.266 2.148
     Gizonak 1.835 1.802
Eskatutako lanbidea: Indar Armatuak 1 1
     Emakumeak 0 0
     Gizonak 1 1
Iraupen Luzeko Langabezia LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
3.608 Urtarrila 2019 3.228 Urtarrila 2020
     Emakumeak 2.132 1.914
     Gizonak 1.476 1.314
Iraupen laburreko langabezia 3.034 3.223
     Emakumeak 1.597 1.635
     Gizonak 1.437 1.588
Prestazio bilketa: Diru-laguntza LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
753 Urtarrila 2019 860 Urtarrila 2020
     Emakumeak 389 412
     Gizonak 364 448
Prestazio bilketa: RAI 150 111
     Emakumeak 50 42
     Gizonak 100 69
Prestazio bilketa: Prestazioak 1.119 1.233
     Emakumeak 561 588
     Gizonak 558 645
Maila akademikoa: Derrigorrezkoa arte LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
4.199 Urtarrila 2019 4.036 Urtarrila 2020
     Emakumeak 2.204 2.080
     Gizonak 1.995 1.956
Maila akademikoa: Batxilergoa 526 517
     Emakumeak 311 304
     Gizonak 215 213
Maila akademikoa: LH 1.294 1.318
     Emakumeak 789 771
     Gizonak 505 547
Maila akademikoa: Unibertsitateko ikasketak 623 580
     Emakumeak 425 394
     Gizonak 198 186
Langabezia tasa LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
13,74% Urtarrila 2019 13,35% Urtarrila 2020
     Emakumeak 15,87% 15,10%
     Gizonak 11,73% 11,68%
Kontratuak Guztira LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
2.448 Urtarrila 2019 2.267 Urtarrila 2020
     Emakumeak 1.535 1.417
     Gizonak 913 850
Kontratuak motaren arabera: Zehaztu gabekoa LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
139.104 Urtarrila 2019 4.145.683 Urtarrila 2020
     Emakumeak 85.971 2.562.173
     Gizonak 53.133 1.583.510
Kontratuak motaren arabera: Zehaztu gabekora bihurtua 32.838 978.663
     Emakumeak 20.295 604.847
     Gizonak 12.543 373.816
Kontratuak motaren arabera: Aldi baterakoa 7.752 231.031
     Emakumeak 4.791 142.785
     Gizonak 2.961 88.246
Kontratuak sektorearen arabera: Nekazaritza LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
1.830 Urtarrila 2019 54.539 Urtarrila 2020
     Emakumeak 1.131 33.707
     Gizonak 699 20.832
Kontratuak sektorearen arabera: Industria 432 12.875
     Emakumeak 267 7.957
     Gizonak 165 4.918
Kontratuak sektorearen arabera: Eraikuntza 102 3.039
     Emakumeak 63 1.879
     Gizonak 39 1.160
Kontratuak sektorearen arabera: Zerbitzuak 24 719
     Emakumeak 15 441
     Gizonak 9 278
Kontratuak lanbidearen arabera: Enpresen zuzendaritza eta herri-administrazioak LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
6 Urtarrila 2019 163 Urtarrila 2020
     Emakumeak 3 115
     Gizonak 3 48
Kontratuak lanbidearen arabera: Teknikari eta profesional zientifikoak eta intelektualak 208 84
     Emakumeak 143 36
     Gizonak 65 48
Kontratuak lanbidearen arabera: Laguntza emateko teknikari eta profesionalak 89 80
     Emakumeak 38 51
     Gizonak 51 29
Kontratuak lanbidearen arabera: Administrazioko langileak 108 958
     Emakumeak 73 683
     Gizonak 35 275
Kontratuak lanbidearen arabera: Ostalaritza, pertsonal- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak eta saltzaileak 1.063 2
     Emakumeak 825 0
     Gizonak 238 2
Kontratuak lanbidearen arabera: Nekazaritza eta arrantza sektoreak gaitutako langileak 2 126
     Emakumeak 1 4
     Gizonak 1 122
Kontratuak lanbidearen arabera: Manufaktura-industrietako, eraikuntzako eta meatzaritzako kalifikatutako langile eta artisauak 172 54
     Emakumeak 2 3
     Gizonak 170 51
Kontratuak lanbidearen arabera: Instalazioetako eta makineriako operadoreak eta muntatzaileak 57 796
     Emakumeak 3 524
     Gizonak 54 272
Kontratuak lanbidearen arabera: Kualifikazio gabeko langileak 743 0
     Emakumeak 447 0
     Gizonak 296 0
Kontratuak lanbidearen arabera: Indar Armatuak 0 4
     Emakumeak 0 1
     Gizonak 0 3

Gizarte Segurantzako afiliazioak

LANBIDE
(Euskal Enplegu Zerbitzua)
29.267 Urtarrila 2019 30.073 Urtarrila 2020
Batez besteko errenta perstonala (euro) errenta-mota
Errenta totala EUSTAT
Euskal Estatistika Erakundea
16.935 2016 17.550 2017
     Emakumeak 12.614 13.070
     Gizonak 21.692 22.521
Lanaren errenta 10.312 10.752
     Emakumeak 7.821 8.124
     Gizonak 13.055 13.668
Kapital higigarrien errenta 447 448
     Emakumeak 402 377
     Gizonak 496 527
Kapital higiezinen errenta 229 248
     Emakumeak 245 262
     Gizonak 212 233
Jardueren errenta 602 626
     Emakumeak 333 335
     Gizonak 898 950
Transferentziak 5.345 5.475
     Emakumeak 3.813 3.972
     Gizonak 7.032 7.143
Errenta erabilgarria 14.602 15.117
     Emakumeak 11.055 11.456
     Gizonak 18.507 19.180

 

Besterlako adierazleak

Adierazleak Baloreak Iturria Argitalpenaren
data
Bisitari profesionalak:
Bilbao Exhibition Centre
45.920 Garapen
(Garapen Agentzien Euskal Elkartea)
2010
Publiko orokorraren bisitariak:
Bilbao Exhibition Centre
1.292.074 Garapen 2010

 

SUBIR